LÆREBOG OM MINDMAPS

MINDMAP – GENVEJ TIL OVERBLIK
af Marianne Kibenich
Bogen: Mindmaps - Genvej til overblik
Bogen til alle, der vil opnå større overblik, indsigt og arbejdsglæde, og til arbejdspladser, organisationer og uddannelsessteder, der ønsker at styrke læring, udvikling og overblik.

Bogen indeholder en grundig præsentation af teknik-ken og dens baggrund, tommelfingerregler, hånd-værk og discipliner. Mange praktiske øvelser fører læseren igennem mindmappets struktur, visuelle virkemidler og forskellige anvendelsesmuligheder.

Over 100 illustrationer (i farver) viser, hvor kreativt og alsidigt mindmapnoter kan bruges, og inspirerer til selvstændige eksperimenter.

I bogens sidste del kobles aktuel viden om hjernen med, hvordan mindmaps aktiverer opmærksomhed, forståelse, hukommelse og andre hjerneprocesser af betydning for læring, nytænkning og udvikling. Forskellige varianter af teknikken gennemgås med fordele og ulemper, og der afsluttes med et kapitel om indarbejdning af nye notatvaner.
Forlag: Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Udgivelsestidspunkt: Sommeren 2007
Salgspris: 345,00 kr.
Bestilling kan ske på: www.djoef-forlag.dk


Bogen indgår som kursusmateriale i kurset MINDMAPS – GENVEJ TIL OVERBLIK

Se sider fra bogen 
P R E S S E K L I P

Jyllands-Posten, 22. aug. 2007:
”Det er én af de bedste bøger, der er skrevet om emnet. [...] Et særdeles positivt indtryk af bogen og emnet”.

DJØF studerendes blad nr. 5 2007:
"Bonusen er, at mindmappet organiserer oplysningerne for dig, mens en almindelig liste ikke hjælper dig på den kant. Banalt, ja. Men jo mere komplekst og jo længere et foredrag jeg siden har været til, desto mere glæde har jeg haft af at mindmappe".

ALT FOR DAMERNE, 10. jan. 2008:
"Dette er altså superspændende! Bogen handler om mindmaps. Normalt opfatter vi mindmaps som en alternativ notatteknik, hvad det ifølge forfatteren Marianne Kibenich også er. Men det er også en mental kortlægningsproces, der kan bruges til en lang række praktiske og intellektuelle formål. Bogen indeholder nogle øvelser, som du bør lave for at få det fulde udbytte, men så er der ellers dømt hurtigt overblik, inspiration og systematik på alle fronter fra indkøbs- sedlen, dit cv, ansøgninger og et nærmest uendeligt antal meget forskellige arbejdsfunktioner."

Bibliotekspressen 1 - 2008
"Kibenichs bog med øvelser er en både sjov, let til-gængelig og meget brugbar introduktion til et værktøj, som potentielt kan gøre dit tanke- og notearbejde mere overskueligt, mere effektivt og mere under-holdende. Selv har jeg blandt andet prøvet teknikken af i forhold til undervisningsoplæg og opdaget, at det gør det lettere at overskue opgaven. [...] Prøv mindmapping selv, og tag endelig Kibenich under armen".

Musikeren nr. 3 - marts 2008
Det er desværre ikke så mange aha-oplevelser, man får som femogfyrreårig. Men Marianne Kibenichs bog om Mind Mapping vor for mig netop én af den slags oplevelser og i den grad en eye opener, som det hedder på nudansk. Efter at have læst ganske få sider i bogen og udført et par af de indledende øvelser var jeg flyvende fra start  [...] I løbet af et par uger er Mind Maping fuldstændig på rygraden og kan bruges i mere komplekse sammenhænge som et fantastisk værktøj til at få "tømt hovedet" i visheden om, at man på et ganske lille øjeblik kan indlæse sin Mind Map i hovedet igen - og få overblik over en problemstilling i løbet af få øjeblikke."