MARIANNE KIBENICH
Sortedam Dossering 95 A, 3.tv.
2100 København Ø
Tlf. 0045 3543 0084
E-mail: sortedam@post9.tele.dk
Min baggrund

Født 1945.
Opvækst i København.
Skolegang på Bernadotteskolen.
Student fra Frederiksberg Gymnasium 1964.

Kunsthåndværkeruddannelse (1965-68. I væverlære hos Jette Gemzøe og elev på Kunsthåndværkerskolen i Kbh.).

Socialrådgiver (udd. i Kbh. 1975. Arbejdet en årrække som socialrdg. i socialforvaltning, på amtssygehus, revalideringsklinik, amtssocialcenter (konsulent) og som ekstern konsulent på revalideringsinstitution). 

Musiker (fra 1977 medlem af gårdsangergruppen Rendestenens Liljer m. vokal, harmonika, skeer, guitar, sav). Kapelmester for RL. Medejer af pladeforlaget Klejnen I/S.
Solist og foredragsholder (siden 1990 musikalske foredrag, der blander ord, billeder, musik og fællessang). 

Forfattervirksomhed (tidl. medredaktør af fagbladet "Socialrådgiveren" og af
musiktidsskriftet "Modspil - De store ørers musiktidsskrift"). 
Diverse sangtekster og gendigtninger.
Bøger:
"Skærby Strand - fra flyvesand til fritidsland" (2004, ISBN 87-990236-0-1.).
"Mindmaps - Genvej til overblik" (2007, Jurist-og Økonomforbundets Forlag, ISBN 978-87-574-1687-9)

Siden 1992 selvstændig kursus- og konsulentvirksomhed.