SOMMERHUSBOGEN

SKÆRBY STRAND -
FRA FLYVESAND TIL FRITIDSLAND
 
- Om borgere og sommerfolk, ferieliv og fritidshuse, landskab og natur på Nykøbing Sjællands Flyvesands-
lodder i går, i dag og i morgen
 

En ualmindelig bog om et "helt almindeligt" sommerhusområde og dets udvikling fra 1920erne og frem til i dag. Bogen kommer hele vejen rundt om Skærby Strands historie: Udstykningen af Flyvesandlodderne. Rødderne i købstadsmiljøet. Livet i sommerhusene fra de første primitive huses tid og frem til i dag. Udviklingen fra badehuse til fritidshuse. Spændvidden og charmen i det "almindelige" sommerhusbyggeri belyst gennem 19 udvalgte huse. Naturen omkring Flyvesandslodderne, hvis landskabshistorie, plante- og dyreliv beskrives.

Se uddrag af presseomtale

Udgivelse Skærby Strand Grundejerforening

Projekt- og forfattergruppe
Marianne Kibenich (redaktion og tilrettelæggelse), Hans Guldager Christiansen, Jens Nielsen, Aage Nielsen, Marianne Vibholm, Svend Vibholm, Dorte Westrup

Bogen er udgivet med støtte fra
Friluftsfonden
Nordea-fonden
Venstrebladsfonden
Odsherreds Brandassurances Fond
Lrs. Helvig Tornveds Fond
Nykøbing-Rørvig kommune
Centraltrykkeriet , Nykøbing Sj.
Arkitekterne Michael Madsen og Susanne Juul Petersen m.a.a., Nykøbing Sj.
Home, Nykøbing Sj.
Nykøbing S. Trælasthandel A/S
Danske Bank, Nykøbing Sj. Afd.
Nykøbing S. Håndværkerforening
Sparekassen Sjælland

ISBN nr. 87-990236-0-1

192 sider, 500 illustrationer.
pris 250 kr.

Forhandlere 
Byggecentrums net-boghandel - bestilling www.bygnet.dk

Bog og Idé, Algade 32, 4500 Nykøbing Sjælland,
Tlf. 5991 0006

Arnold Busck, Købmagergade 49, 1100 Kbh. K.
Tlf. 3373 3500.

Oplysning om andre forhandlere
Kontakt Marianne Kibenich
Tlf. 3543 0084 eller mail sortedam@post9.tele.dk