LAY-OUT OG GRAFISKE OPGAVER

I min virksomhed udfører jeg layout- og illustrationsarbejde, logodesign mm, dels for virksomheden, dels for andre.

Eksempler på udførte opgaver ses nedenfor.

For Klejnen I/S
Layout til Rendestenens Liljer
 • LP'er: "Baggårdens Vals", Tak 4. Sal" og "På Gaden"
 • CD'er: "Vi rejser i nat", "Gamle numre" og "Hilsen og Håndslag"
 • Plakater, Nyhedsbreve, annoncer. PR-folder, visitkort og brevhoved
 

Baggårdens ValsTak 4. salPå Gaden

Vi rejser i natGamle numreHilsen og Håndslag
 


For Skærby Strand Grundejerforening

 • Informationsfolder for erindringsprojektet "Husker du?"
 • Bogen "Skærby Strand- fra flyvesand til fritidsland"
 

Forskellige layout- og ilustrationsopgaver

 • Evalueringsrapport: "Et positivt skub"
 • Evalueringsrapport: "Før i tiden stod man sammen..."
 • Evalueringsrapport: "Den opbakning er guld værd"
 • Informationsfolder for Folkemusikhusringen
 • Brevpapir og visitkort m. logo for tekstildesigner Pia Scharbau
 • Informationsfoldere for Center for Alternativ Samfunds Analyse
 • Illustrationer til skolehæfte om stofmisbrug for Undervisningsministeriet
 • Illustrationer til musiktidsskriftet "Modspil"
 • Illustrationer og vignetter til magasinet "Det"
 

 

For egen virksomhed

 • Logo, visitkort og brevpapir
 • Foldere
 • Undervisningsmateriale