KONSULENTBISTAND

Konsulentvirksomheden udfører bl.a. interviewundersøgelser og kvalitative evalueringer indenfor det sociale område.

Eksempler på udførte evalueringer

Evaluering af forebyggende arbejdsmarkedsindsats
Udført 2001 for Koordinationsudvalget for Næstved, Fladså, Suså og Holmegaards kommuner.
Titel: "Den opbakning er guld værd - deltageroplevelser af et projektforløb. En kvalitativ evaluering af Projekt Forebyggende Arbejdsmarkedsindats".

Evaluering af Lejrekredsens sygedagpengeprojekt, "Et aktivt arbejdsliv trods sygdom"
Udført 2000 for Lejrekredsens Koordinationsudvalg. Titel: "Et positivt skub - deltageroplevelser af et projektforløb".

En rapport om medlemsoplevelser af arbejde og udstødning gennemført i forbindelse  med et samarbejdsprojekt mellem KAD og SiD i Roskilde Amt
Udført 1995 sammen med Svend Wagner for KAD og SiD Roskilde Amt.
Titel: "Før i tiden stod man sammen - medlemsoplevelser af arbejde og udstødning".

Evalueringer udført for CASA*

Evaluering af rådgivningsaktiviteter, målsætninger, brugertilfredshed og omverdenssyn på det psykosociale arbejde i Scleroseforeningen.
Udført 1996 for Scleroseforeningen sammen med Henning Hansen.
Titel: "Det psykosociale arbejde i Scleroseforeningen".

Evaluering af Projekt Værkstedets aktivering og oplæring.
Udført 1994 sammen med Finn Kenneth Hansen.
Titel: "Kunsten at gå på vandet".

Evaluering af Beta. Et job- og igangsætningsprojekt for personer med nedsat erhvervsevne.
Udført 1993 for Beta sammen med Finn Kenneth Hansen.
Titel: "Brug for alle".

* CASA er et uafhængigt og tværfagligt analysecenter, som udfører forskning, evalueringer, udredninger og rådgivning inden for Arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø, miljø og sociale forhold.
 

PROJEKTLEDELSE

Projektledelse tilbydes for græsrodsbevægelser og foreninger til gennemførelse af bl.a. dokumentariske projekter.
 

Eksempel på projektledelse

Erindringsprojekt "Husker Du?" - om sommerhusområdet Skærby Strands fortid, nutid og fremtid
Udført i 1998-2004 for Skærby Strand Grundejerforening. Opgaven omfattede projektbeskrivelse, koordination af projektgruppens dokumentariske arbejde, fundraising, økonomisk styring, formidling til foreningsmedlemmerne, redaktion og medforfatterskab af den bog, som var projektets endelige mål, samarbejde med trykker, styring af udgivelsesforløb og presseformidling.

Titel: "Skærby Strand - Fra flyvesand til fritidsland".

Mere om bogen
Uddrag af presseomtale