KURSER I MINDMAPPING

MINDMAPS

Lær en lynhurtig og effektiv notatteknik, der giver stort overblik og inviterer til nytænkning og ideer. 
Mindmaps (eller mind maps, som nogle kalder det) anvendes i stigende grad på private og offentlige arbejdspladser, fordi de befordrer lynhurtige noter, strukturering, planlægning og overblik over komplekse sagers helheder og detaljer.
Mindmaps har en struktur, der støtter hukommelsen og styrker evnen til hurtigt at se, hvad der er overordnet og underordnet. Netop disse egenskaber gør mindmaps til en regulær løftestang for udvikling på alle niveauer i virksomheden: Fra ledelse og administration til medarbejderintroduktion og -udvikling.
Nedenfor er vist 6 stærke områder for anvendelse af mindmaps:

KURSUSBESKRIVELSE

MINDMAPS - GENVEJ TIL OVERBLIK

Kurset henvender sig til
Alle, der arbejdsmæssigt eller privat ønsker sig et effektivt redskab til overblik, kreativitet, effektivitet, faglig/personlig udvikling og øget arbejdsglæde.
Private og offentlige arbejdspladser, uddannelser og efteruddannelser, branche- og interesseforeninger.
Faggrupper, der arbejder med fx ledelse, analyse, planlægning, sagsbehandling, dokumentation samt skriftlig og mundtlig formidling. 

Udbytte
Efter kurset kan man med mindmaps:
  • skabe overblik over opgaver, sager, projekter, regelsæt og oplysninger mm.
  • strukturere opgaver og følge dem op
  • notere lynhurtigt og få det hele med
  • disponere oplæg til tale og tryk
  • nå en forsamling med sine ord
  • gøre visioner bæredygtige
  • indlære hurtigt
  • genkalde viden
Kursusindhold
Der veksles mellem oplæg og øvelser. Teknik og tommelfingerregler læres, og der trænes i at bruge mindmaps til både læse-, lytte- og talenotater samt til strukturering af arbejdsopgaver.
 
Som kursusmateriale anvendes bogen “Mindmaps – genvej til overblik” af Marianne Kibenich (Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2007)

Læs om bogen “Mindmaps – genvej til overblik”
Læs om specialkurser
Referencer
Kursisterne skrev ....

Læs indlæg på Mindmaps Bloggen