SKÆRBY STRAND - FRA FLYVESAND TIL FRITIDSLAND

- Om borgere og sommerfolk, ferieliv og fritidshuse, landskab og natur på Nykøbing Sjællands Flyvesandslodder i går, i dag og i morgen
Uddrag af presseomtale

Berlingske Søndag, 16.05.2004
"... et lille område med mange gamle sommerhuse og en historie, hvor sygeplejersker fra sindssygehopsitalet i Nykøbing spiller en helt speciel rolle." (Karen Fredslund Ellegaard)


Politiken, 24.07.2004
"...under de mange lokale fortællinger ligger den store historie om sommerhuskulturens udvikling i Danmarks kystnære områder.(...) Det er bogens styrke at forfattergruppen ser sommerhusområdet som et kulturlandskab af en særlig karakter og ikke bare som en græsmark delt ind i firkanter, at de sanser og videregiver det liv, der er levet i skiftende årtier, og at de tydeligvis holder af deres fritidsområde og gerne vil yde deres for at bevare de kvaliteter, der gør stedet til deres sted.
Et flot initiativ, der måske kan inspirere rundt omkring i sommerhusområderne, der alle gemmer på tilsvarende historier." (Søren Hansen).


Information, 06.07.2004
Forfatterinden Dea Trier Mørch, skuespilleren Kirsten Norholt og tidl. forkvinde for sygeplejerskernes organisation, Kirsten Stallknecht er blandt mange personer, der har bidraget med erindringer og tanker til en bog om sommerhusområdet Skærby Strand ved Nykøbing Sjælland fra 1920'erne til i dag. Fotografen Jo Selsing har bidraget med fotos."


Holbæk Amts Venstreblad, 05.07.2004
"Museumsleder Jan Steen Jacobsen fra Odsherreds Kulturhistoriske Museum skriver i forordet, at bogen er et nyt og spændende indblik i sommerlandets historie og handler om meget mere end Skærby Strand." (Peter Haugaard,  1. sektions forside)

...."Sommerhuslivet har længe været på vej til at blive det alternative villaliv. Men ligesom det er pauserne, der gør musikken til musik, og opholdene i talen, der giver ordene mening og vægt, er det også i pausen fra hverdagen at vi for alvor (op)lever livet. Derfor er det så vigtigt at bevare og fremme naturområdets kvaliteter, så der stadig er oplevelser at hente" skriver bogens projektleder."
(Peter Haugaard, 2. sektions forside)


Sygeplejersken, 06.08.2004
"I bogen kan man læse og se, at det ikke skortede på kreativiteten, når sygeplejerskerne skulle vælge tag over hovedet." (Lars Flindt Pedersen).


Sommerhuset, 01.09.2004 
"Sådan en husker-du-bog burde ethvert sommerhusområde have.
(... ) Det er hyggelig læsning, også selv om man ikke har andet end overfladisk kendskab til lige netop den strand og den klitplantage, og de huse, som for alvor begyndte at skyde op i mellemkrigstiden.
Historien om Skærby Strand ligner mange andre, for sommerhusområder formerede sig jo på nogenlunde samme vis og samme tid overalt i Danmark. Derfor må bogen kunne inspirere mange andre til at gøre noget tilsvarende. Den er som en velskreven gæstebog." (Gitte Just).


Landliggeren, 01.10.2004 
"Skærby Strand er et såkaldt "helt almindeligt" sommerhusområde, men nu har et erindringsprojekt i en årrække kortlagt og beskrevet dets udvikling fra 20'erne og til i dag - og det er der kommet en spændende og rigt illustreret bog ud af.
(...) Bogen kommer hele vejen rundt om sit emne Udstykningshistorien, sommerhuslivet, byggestilen, landskabsudviklingen, dyre- og plantelivet og foreningslivet, kombineret med en række anbefalinger til pleje af natur, huse og naboskaber. Med sit afsluttende, vigtige spørgsmål "Hvad drømmer vi om?" søger bogen også at inspirere sommerhus-brugere bredt til at tage vare på det rekreative element, naturpræget, byggemåden, ældre huses kvalitet og meget andet.
(...) En enestående dokumentation af vor ellers sparsomt beskrevne sommerhushistorie." (Johan Kirk).