Kursisterne skrev ...

"Jeg fik fuldt ud opfyldt forventningerne. Jeg er nøjeregnende med min tid, men fik godt udbytte af denne arbejdsdag".

"Jeg er vældig glad for at være blevet introduceret for MM. Har altid skrevet, lavet systemer, skemaer, osv. Nu har jeg fået et mere overskueligt redskab".

"Meget spændende. Fremragende underviser".

"(...) teknikken er radikalt anderledes end andre notatteknikker, hvorfor det kræver, at man er parat til at lære en ny metode og opgive nogle gamle vaner. Men hvis man er indstillet på det og bruger det i hverdagen, så vil man hurtigt finde ud af, at det er en utroligt tidsbesparende og særdeles effektiv metode. For mit vedkommende har det i hvert fald været alle anstrengelserne værd og jeg bruger mindmap hver dag, fx ved telefonsamtaler, mødereferater, indlæring af nyt stof, osv."

"God undervisning, derfor forståeligt. Lære og gøre er altid godt".

"Jeg kan bruge det til mange ting i min hverdag, det gir overblik og sætter gang i fantasien, og gir lyst til at gå dybere i materialet".

"Konkrete værktøjer. God struktur. Inspirerende".

"Det bedste var introduktionen til den måde at tænke på, som MM inviterer til. Det giver en metode til at få overblik".

"Man kan lave analyse af ting, uden selv at være en analytisk type".

"Hvor simpelt det kan gøres! - Jeg fik et redskab til at planlægge en næsten uoverskuelig proces"!!

"Godt instrument til strukturering af arbejdet".

"Meget pædagogisk - og godt at erfare, at man kan genfortælle et kort oplæg med 90% dækning".

"Jeg glæder mig til at komme i gang - tak for det"!!

"Meget levende hele dagen"!


Læs om specialkurser
Referencer
Mindmaps kurser ....

Læs indlæg på Mindmaps Bloggen